Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Η εισήγηση και οι ερωτήσεις της Όλγας Γεροβασίλη στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 του Δήμου Αρταίων...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Καλλικράτειος Δήμος Αρταίων για το 2011 καλείται κυρίως να διαχειρισθεί τη ΣΑΤΑ και πιο συγκεκριμένα περίπου 1.200.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν είναι και απολύτως βέβαιο πως θα εισπράξει, αν κρίνουμε με βάση τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ για την προηγούμενη χρονιά. Σ΄ αυτά προστίθενται και 342.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους. Αυτό είναι το ποσόν που για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 κατανεμήθηκε σε 22 νέες μελέτες (προϋπολογισμού από ΣΑΤΑ 488.000 ευρώ) και 21 νέα έργα (προϋπολογισμού από ΣΑΤΑ 724.000 ευρώ). Το υπόλοιπο πρόγραμμα αφορά συνεχιζόμενα έργα με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις είτε από τα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ και ΠΙΝΔΟΣ, είτε από ίδιους πόρους.
Επίσης το Τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
1) την κατασκευή του 7ου Δημοτικού Σχολέιου, έργο ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που μεταφέρθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ,
2) την κατασκευή του πάρκινγκ στην πλατεία Σκουφά και τη διαχείριση του συστήματος στάθμευσης, ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, που και η σημερινή Δημοτική Αρχή επιμένει να το περιλαμβάνει στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έργο που προτείνεται να παραχωρηθεί σε ιδιώτη, επομένως θα κατασκευασθεί με αυτοχρηματοδότηση και
3) την «Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας» ύψους περίπου 430.000 ευρώ, που δε συνιστά συγκεκριμένο μελετημένο έργο αλλά άθροισμα των εισφορών σε χρήμα των συνδημοτών μας στην περιοχή της Ελεούσας λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως και επιπρόσθετα δεν προβλέπεται να κατασκευασθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη διευθέτησης της κοίτης του Αράχθου.
Από τις συνολικά 834.000 ευρώ που προβλέπονται για κατασκευή νέων έργων το 50% αφορά έργα συντηρήσεων, επισκευών και ανακαινίσεων. Τα υπόλοιπα χρήματα κατανέμονται στις Δημοτικές Ενότητες Βλαχερνών, Ξηροβουνίου, Φιλοθέης και Αμβρακικού σε έργα με τον γενικό τίτλο Οδοποιία και αποχέτευση ομβρίων, επομένως μιλάμε για έργα χωρίς μελέτη και προϋπολογισμό, αλλά για χρηματική κατανομή με στόχο την κάλυψη κάποιων αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες.
Ζητάμε, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια σ’αυτή την αίθουσα, τα γενικού τύπου έργα, όπως τα παραπάνω και όπως για παράδειγμα η συντήρηση του αγροτικού δικτύου του Δήμου Αρταίων, η συντήρηση και επισκευή δημοτικών οδών κ.λ.π. που υπάρχουν στο πρόγραμμα να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα, με μελέτες ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι και που γίνονται τα έργα αυτά.
Απ’ τα παραπάνω είναι περισσότερο από φανερό πως δεν μπορεί να μιλάμε για τεχνικό πρόγραμμα που έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Ο εσπευσμένος τρόπος με τον οποίον εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης δεν έδωσε το χρόνο στους συντάκτες του να σκεφθούν πως η Αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει πρέπει να έχει και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, εργαλεία που αποτελούν υποχρεώσεις του κράτους απέναντί της, επειδή η Αυτοδιοίκηση δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία, ούτε φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία τα προηγούμενα χρόνια ήταν το ΕΠΤΑ και ο ΘΗΣΕΑΣ. Δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχο πρόγραμμα ώστε οι Δήμοι να εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητά τους, την κατασκευή έργων υποδομής και την παροχή καλών ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες τους.
Γι’ αυτό και είναι αναγκαία μια προσεκτική ιεράρχηση μελετών και έργων, μια σοβαρή αντιμετώπιση του Τεχνικού προγράμματος. Όπως φαίνεται αυτά δεν έγιναν.
Έτσι, δεν λήφθηκε υπ’ όψιν καμία από τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, που συνεδρίασε και μάλιστα υπό την Προεδρία σας πριν λίγες εβδομάδες. Τη συγκρότηση σε σώμα, την πολύωρη συνεδρίαση και τις προτάσεις των φορέων της περιοχής μας τις αντιμετωπίσατε σαν επίφαση δημοκρατίας και τυπική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αναφορά για μεγάλα και χρόνια προβλήματα της Δημοτικής κοινότητας Αρταίων όπως η χρήση και επαναλειτουργία του Δημοτικού Τουριστικού περιπτέρου, η ψαραγορά, το παλιό Δημαρχείο στην οδό Σκουφά που αν συνεχίσετε να το ξεχνάτε πιθανότατα θα καταρρεύσει. Δεν έγινε καμία αναφορά για αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων, για την αναπτυξιακή προοπτική του Αμβρακικού κόλπου και του ορεινού όγκου. Δεν προτάθηκε τίποτε σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Αντί για αυτά δεσμεύετε 120.000 ευρώ, το 10% της προβλεπόμενης ΣΑΤΑ στην μελέτη παράκαμψης της πόλης της Άρτας από την είσοδο μέχρι την οδό Βενιζέλου, έργο που αφενός δεν είναι και το πλέον απαραίτητο και αφετέρου ο προϋπολογισμός κατασκευής του μετά βεβαιότητας αποδεικνύει πως δεν θα κατασκευασθεί στις μέρες μας.
Επαναφέρετε το ζήτημα του πάρκινγκ στην πλατεία Σκουφά, δίπλα στην Παρηγορήτρια και την εκχώρηση συστήματος στάθμευσης σε ιδιωτική εταιρεία, θέμα που θυμάστε καλά πως έχει ταλανίσει την Αρτινή κοινωνία εξαιτίας και του τρόπου ανάθεσης και της επιλογής της θέσης κατασκευής δίπλα στο ιστορικό μας μνημείο και σε επαφή με τα δύο σχολικά συγκροτήματα.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, ενστάσεις και προτάσεις η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ καταψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων για το έτος 2011.

Άρτα 29 Απριλίου 2011
Όλγα Γεροβασίλη


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2011


1η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί δε λήφθηκε υπ’ όψιν στο Τεχνικό Πρόγραμμα το αίτημα των ιδιοκτητών του ξενώνα Αραχθέα στη Ροδαυγή της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου για κατασκευή δρόμου 2,5 km με δεδομένη την συνεισφορά του τουρισμού στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου και στην τοπική οικονομία ;

2η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί δε συμπεριλάβατε από τα 9 μη συμβασιοποιημένα έργα της Δημοτικής Ενότητας Αρταίων τη διάνοιξη της οδού Μαλάμου και την μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην παραποτάμια περιοχή της Ελεούσας και συμπεριλάβατε τα υπόλοιπα επτά;

3η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχετε δημόσια δηλώσει την πρόθεση σας να κατασκευασθούν οι προσβάσεις της πεζοοδογέφυρας που ενώνει την Άρτα με την Βλαχέρνα; Γιατί δεν το συμπεριλάβατε στο Τεχνικό Πρόγραμμα;


4η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τροποποιήσατε την υπ’αριθμ.1/2011 Απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής αφαιρώντας 40.000 ευρώ που αφορούσαν την αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη του Μουσικού σχολείου. Με ποιο σκεπτικό προβήκατε σ’ αυτή την τροποποίηση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...