Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Ασφυκτικό Δ.Σ. σε θέματα και σε κόσμο...

Τώρα ουσιαστικά ξεκινάει η θητεία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα θα δούμε τι απίδια πιάνει ο καθένας.

Η πρώτη ουσιαστικά συνεδρίαση ξεκινάει "στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, τη Δευτέρα 31-1-2011 και ώρα 7:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης"...

Πάμπολλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Λειτουργία πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
2. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Αρταίων
3. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας(άρθρο 13 παρ. 3 Ν.3013/2002)
4. Υπόδειξη μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00€
5. Υπόδειξη μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,00€
6. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)»
7. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών
8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου- μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – ΠΔ 28/80»
9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων – μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – άρθρο 64 παρ. 14 ΠΔ 28/80
10. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)»
11. Ορισμός μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.
12. Εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στο ευρυχώριο του Ι. Ν. Αγ. Κων/νου
13. Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση της οδού σύνδεσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμίνης με την Εθνική οδό»
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από κέντρο Φανερωμένης προς Προφήτη Ηλία Δήμου Ξηροβουνίου»
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά αγροτικών οδών οικισμών Βλαχέρνας-Σκαμνιάς Προγόνων Τ.Δ. Βλαχέρνας ».
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συνέχιση των εργασιών στην εκκλησία του Νεκροταφείου στο Δ.Δ. Ψαθοτοπίου»
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από Άγιο Κοσμά προς Παπαγεωργουσέϊκα Τ.Δ. Δαφνωτή»
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Παντάνασσας»
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Παντάνασσας»
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Παντάνασσας»
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αμμοτόπου»
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Καμπής»
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στο δίκτυο ύδρευσης στα Δ.Δ. Ράχης – Ψαθοτοπίου»
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή χώρου αναψυχής και αθλοπαιδιών στην περιοχή Πλάτανος Τ.Δ. Καμπης»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Δημοτικό Σχολείο Βλαχέρνας προς οικία Βασιλείου Σταύρου Τ.Δ. Βλαχέρνας».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Βλαχέρνας» (αριθ.33/2010 μελέτη)».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών οικισμού Βλαχέρνας Τ.Δ. Βλαχέρνας»
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Βλαχέρνας Τ.Δ. Βλαχέρνας»
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Βλαχέρνας» (αριθ. 115/2009 μελέτη)
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή-επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Βλαχέρνας»
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις τσιμεντοστρώσεις οδών-διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Δ. Γραμμενίτσας».
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση- επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς πλησίον νέου Δημοτικού Σχολείου Γραμμενίτσας»
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση κεντρικής εισόδου Γραμμενίτσας προς τη θέση Παράστα Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις – τεχνικά - αποχετευτικά ΤΔ. Γραμμενίτσας»
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβή ς του έργου « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Γριμπόβου (Β΄ φάση)»
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Γριμπόβου»
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Κορφοβουνίου»
42. Επί αιτήσεως κ. Σιαφάκα Παναγιώτη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου της πόλης και ανωνύμου οδού στους Αγ. Αναργύρους»
43. Επί αιτήσεως Κων/νου Ζιώβα ΕΔΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα οδοποιίας Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμίνης»
44. Επί αιτήσεως Αποστόλου Στεφάνου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στα Δ.Δ. Γαβριάς – Ψαθοτοπίου»
45. Επί αιτήσεως Αποστόλου Στεφάνου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Ανέζας – Πολυδρόσου»
46. Επί αιτήσεως Κ/Ξ «Μάνου Ελένη – Τσιώρος Αναστάσιος» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Κατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Γραμμενίτσας»
47. Επί αιτήσεως Γιαννούλας Καραβασίλη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τμημάτων Δημοτικών οδών της πόλης»
48. Επί αιτήσεως Ευαγγέλου Τσιάτσου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δημοτικών οδών»

ΚΕΝΤΡΙ: 48 ολόκληρα θέματα, αλλά τα περισσότερα είναι διαδικαστικά, απ' αυτά που περνάνε στο τσάκα-τσάκα και ομόφωνα.
Υπάρχουν όμως και μερικά "φωτιά", από αυτά που βγάζουν πρωτοσέλιδα και μετριούνται πολιτικά κόστη, αλλά και πολιτικά αναστήματα.

Για να δούμε, θα έχει ψητό η υπόθεση ή πάλι σούπα θα φάμε;

Πάντως προβλέπεται μεγάλο στριμωξίδι. Εκτός από τους 33 δημοτικούς συμβούλους, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο Δ/ντής Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, ο Δ/ντής ΤΥΔ, η Προϊσταμένη Οικονομικού, η Προϊσταμένη Διοικητικού, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου (λέτε να 'ναι ο Κώστας ο Μπόβολος;), τα Μ.Μ.Ε, αλλά και οι:
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας (Γειά σου πανταχού παρόντα Βασίλη!!!)
Πρόεδροι Τ.Σ.:
1. Λιμίνης για τα θέματα: 13 & 43
2. Γραμμενίτσας για τα θέματα: 14, 15,33,34,35,36,37,38,46
3. Φανερωμένης
για τα θέματα 16
4. Βλαχέρνας
για τα θέματα 17, 27, 28,29,30,31,32,
5. Ψαθοτοπίου
για τα θέματα 18, 25, 44
6. Παντάνασσας
για τα θέματα 20, 21, 22
7. Αμμοτόπου
για τα θέματα 23
8. Καμπής
για τα θέματα 24, 26
9. Ράχης
για τα θέματα 25
10. Γριμπόβου
για τα θέματα 39,40
11. Κορφοβουνίου
για τα θέματα 41
12. Γαβριάς
για τα θέματα 44
13. Ανέζας
για τα θέματα 45
14. Πολυδρόσου
για τα θέματα 45
15. Δαφνωτής
για τα θέματα 19

Πού θα πρωτοχωρέσουνε, ποιος θα πρωτομιλήσει, ποιος θα πρωτακουστεί;
Αυτό δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο, είναι χάβρα Ιουδαίων!!!

1 σχόλιο:

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...