Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Τρεχάτε!!! Θέσεις ειδικών συμβούλων στον Δήμο Άρτας...


Παιδιά τρεχάτε, όσοι έχουν τα προσόντα, ετοιμάστε τα βιογραφικά σας, μαζέψτε τα δικαιολογητικά σας και κάντε τις αιτήσεις σας...
Μην το αργοπορείτε, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου είναι η διορία...
Και μεταξύ μας, αν έχετε καμιά "άκρη", βάλτε την να πάρει κανά τηλέφωνο, οι καιροί είναι δύσκολοι και είναι κρίμα τέτοιες ευκαιρίες να πάνε χαμένες!!!
Κοιτάξτε τι είδα στο site του Δήμου, μόλις πάτησα το "Προκηρύξεις":

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Άρτα, 10 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 10162

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
-Την αριθμ.55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συμβούλων στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Πολιτισμού με ειδικότητα στην πολιτιστική διαχείριση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πολιτική των πολιτιστικών ανταλλαγών και την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Προϋπόθεση η γνώση τουλάχιστον τριών ξένων γλωσσών.

β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικής Τοπίου με εμπειρία στην οργάνωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στη διαχείριση αγροτικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα μέσα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, καθώς και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τον πρωτογενή τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά. Επίσης θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας της επιλογής τους.
Οι θέσεις δύναται να καλυφθούν και με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των εξειδικευμένων προσόντων τους θεωρούν απαραίτητο, στο Γραφείο του Δημάρχου, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 24-6-2011.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ


ΚΕΝΤΡΙ: Επιτέλους, θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες...
Η ανεργία μαστίζει την Άρτα και κάθε νέα θέση εργασίας είναι ευπρόσδεκτη...
Ειδικά η δεύτερη θέση "φωτογραφίζει" (με την καλή έννοια) απόφοιτους του ντόπιου ΤΕΙ και θα είναι καλό για έναν νέο άνεργο άνθρωπο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τόπο που σπούδασε και διδάχτηκε την επιστήμη του...
Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη και θα σας ενημερώσουμε για τους νέους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τις θέσεις των ειδικών συμβούλων...
Η προκήρυξη έχει ημερομηνία 10 Ιουνίου, αλλά μάλλον από παράβλεψη βγήκε στο διαδίκτυο το βράδυ στις 18 Ιουνίου...
Χάθηκαν λίγες μέρες, αλλά δεν πειράζει, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου είναι η διορία...
Αυτά είναι τα καλά με το opengov, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται και ενεργοποιούνται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...