Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ενστάσεις στις εκλογές της Άρτας!!!Το Σάββατο, πριν την β΄Κυριακή των εκλογών, είχα σηκώσει μια ανάρτηση όπου έγραφα:
"Παιδιά, το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά απ' όσα ελληνικά και μαθηματικά γνωρίζω, αν διαβάσει κάποιος με προσοχή την σελίδα 78 από την εγκύκλιο για τις εκλογές, θα καταλάβει ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ παίρνει και 4η έδρα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το ποιός θα κερδίσει." και μάλιστα έλεγα ότι αυτή η έδρα "πέφτει" στον πρώην Δήμο Ξηροβουνίου...

Τώρα, σχεδόν ένα μήνα αργότερα κι ενώ το Πρωτοδικείο έβγαλε όλες τις έδρες και η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ παίρνει 3 έδρες, άνοιξα το mail-box μου και βρήκα ένα mail σταλμένο από τον Βασίλη τον Λάμπρη, γιατρό στην Φιλιππιάδα και υποψήφιο με την Όλγα στον Δήμο Ξηροβουνίου.

Διαβάστε τι γράφει και μετά θα σας πω κι εγώ το σχολιάκι μου:


Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Πώς η εγκύκλιος 18/07.11.2010 παραποιεί τον «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010) και εφαρμόζει τον «Καποδίστρια» (Ν. 3463/2006)

στην κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΘΟΥ (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ) και όχι εγκυκλίου (Λάμπρης)

ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ) (να καταβάλλεσαι για το δίκαιο)

Ο Νόμος που ψηφίστηκε για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 και πρέπει να εφαρμοστεί είναι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ 3852/2010.

Στην περίπτωση των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αρταίων πρέπει να γίνει εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3852/2010, καθώς κανένας από τους πέντε (5) συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές δε συγκέντρωσε στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Άρθρο 33 παράγραφος 3

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων (26.952 στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων) που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α΄ κατανομής (17 στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων).

Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μια μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α΄ κατανομής (26.952/17=1.586 στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων).

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Ήτοι:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΨΗΦΟΙ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ


ΕΔΡΕΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

8.993

:

1.586

=

5

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

8.815

:

1.586

=

5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

5.395

:

1.586

=

3

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1.978

:

1.586

=

1

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1.771

:

1.586

=

1

σύνολο

15

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

8.993

-

(5

Χ

1.586)

=

1.063

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

8.815

-

(5

Χ

1.586)

=

885

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

5.395

-

(3

Χ

1.586)

=

637

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1.978

-

(1

Χ

1.586)

=

392

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1.771

-

(1

Χ

1.586)

=

185

Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανομής, οι έδρες που απομένουν (2) διανέμονται ανά μία μεταξύ των ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ συνδυασμών (άρθρο 31 & 33 του Ν. 3852/2010), ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Δηλαδή:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ A΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

5

+

1

=

6

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

5

+

0

=

5

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

3

+

1

=

4

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1

+

0

=

1

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1

+

0

=

1

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

σύνολο

17


ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Αρθρο 33 παράγραφος 4

Για την διάθεση των εδρών της Β΄ κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό (15 στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων) ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανομή (5 στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων), τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών (20 έδρες στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων).

Οι έδρες που απομένουν (1 έδρα στην περίπτωση του Δήμου Αρταίων) απονέμονται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Επομένως η κατανομή των εδρών της Β’ κατανομής θα έχει όπως στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗ-ΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ1ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ15ΕΠΙΤΥΧΩΝ

σύνολο

16


Και συνολικά η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων έχει όπως στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ A΄ ΚΑΤΑ-ΝΟΜΗΣ

ΕΔΡΕΣ B΄ ΚΑΤΑ-ΝΟΜΗΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

6

1

7

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

5

15

20

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

4

0

4

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1

0

1

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1

0

1

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

σύνολο

33


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3463/2006 και εφαρμογή της εγκυκλίου 18/07.11.2010 όπως εφαρμόστηκε για την κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων και των Δημοτικών Συμβουλίων του συνόλου της ελληνικής επικράτειας

Η διανομή των εδρών της Α΄ κατανομής έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΨΗΦΟΙ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ


ΕΔΡΕΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

8.993

:

1.586

=

5

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

8.815

:

1.586

=

5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

5.395

:

1.586

=

3

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1.978

:

1.586

=

1

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1.771

:

1.586

=

1

σύνολο

15

Το αρθρο 59 παράγραφος 3 του 3463/2006 αναφέρει :

«………..Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα κατά σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν…………..»

Συνεπώς :

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

8.993

-

(5

Χ

1.586)

=

1.063

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

8.815

-

(5

Χ

1.586)

=

885

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

5.395

-

(3

Χ

1.586)

=

637

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1.978

-

(1

Χ

1.586)

=

392

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1.771

-

(1

Χ

1.586)

=

185

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ A΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

5

+

1

=

6

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

5

+

1

=

6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

3

+

0

=

3

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1

+

0

=

1

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1

+

0

=

1

σύνολο

17


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3463/2006

Αρθρο 59 παράγραφος 4

«Για την διανομή των εδρών της Β΄ κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες που απομένουν απονέμονται στο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.»

Επομένως η κατανομή των εδρών της Β’ κατανομής θα είχε όπως στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ2ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ14σύνολο

16

Και συνολικά η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα είχε όπως στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ A΄ ΚΑΤΑ-ΝΟΜΗΣ

ΕΔΡΕΣ B΄ ΚΑΤΑ-ΝΟΜΗΣ


ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

6

2

8

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

6

14

20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

3

0

3

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

1

0

1

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1

0

1

σύνολο

33

Ακριβώς με τον τρόπο που θα γινόταν η διανομή των εδρών με το «Νόμο Καποδίστρια» έγινε η κατανομή των εδρών στις δημοτικές εκλογές του 2010, καθώς η εγκύκλιος 18/07.11.2010 που ερμήνευσε τον «Καλλικράτη» δεν φαίνεται να έλαβε στα σοβαρά το Νόμο 3852/2010 αλλά περισσότερο βασίστηκε στην εγκύκλιο 19 που είχε εκδοθεί για τη διενέργεια των εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006.

Συγκεκριμένα στο παράδειγμα 5 της εγκυκλίου του Καλλικράτη για κατανομή εδρών σε επαναληπτική ψηφοφορία αναφέρεται:

«Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.»

Στα παραδείγματα 30 και 31 της εγκυκλίου του Καποδίστρια, για «κατανομή εδρών δεύτερης Κυριακής» αναφέρεται ακριβώς το ίδιο, δηλαδή:

«Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.»

Σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, άσχετα αν συνδυασμός συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο λαμβάνει έδρα. Είναι λοιπόν προφανές πως η εγκύκλιος 18 για την εφαρμογή του είναι λάθος, τουλάχιστον στο παράρτημα των παραδειγμάτων και είναι ίδια με την εγκύκλιο του Καποδίστρια.

Από την ανάλυση των ανωτέρω γίνεται σαφές και πολύ σωστά ο νομοθέτης στον Καλλικράτειο νόμο προέβλεψε την ενίσχυση των μικρότερων παρατάξεων τηρώντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας καθότι επιπλέον ο επιτυχών συνδυασμός έχει την εύνοια των εδρών της Β κατανομής.

Είναι δε εντυπωσιακό στην αρχή της εφαρμογής του Ν. 3852/10 να γίνονται τέτοια λάθη, καθότι η κατανομή των εδρών και υποψηφίων συμβούλων (περιφερειακών και Δημοτικών) σε όλη την επικράτεια αλλάζει άρδην.

Είμαι πραγματικά περίεργος να μάθω αν κάποιος από τους υπεύθυνους που στέλνανε τις εγκυκλίους 18 και 19 του 2010 είχε μελετήσει τον ΝΟΜΟ η απλά άλλαξε τις ημερομηνίες και τα έτη . Όλα αυτά τα γράφω διότι από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ και από την με αριθμό 21/2010 απόφαση ανακήρυξης του πρωτοδικείου Άρτας είδα ότι η κατανομή των εδρών έγινε με τον 3463/2006 και όχι με τον ισχύοντα 3852/1010. Έτσι καταλήξαμε να αναφέρονται οι κυβερνώντες σε Καλλικράτεια επανάσταση αλλά να εφαρμόζουν Καποδιστριακή νομοθεσία.

Λυπάμαι αλλά δεν περίμενα τόση ανευθυνότητα. Δεν περίμενα να περάσουν απόψε απ το μυαλό μου οι ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ –ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ποιος απ’ τους δυο;) - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Δεν περίμενα μετά από την εκμάθηση τεσσάρων Ελληνικών γλωσσών διαχρονικά από το 1952 να βρίσκομαι στην δεινή θέση να ερμηνεύσω και να κατανοήσω ποιος είναι ο επιτυχών και ο επιλαχών και αντίστροφα, η τι είναι οι διάφοροι συνδυασμοί΄.

Η όλη ιστορία μου θυμίζει και για όσους ξέρουν, κάτι από τις εκλογές βίας και νοθείας του 1961 υπό διαφορετική μορφή. Μήπως ενθυμούνται κάτι οι συνομήλικοι κυβερνώντες και οι γηραιότεροι ; ΜΠΑ!!!!!

Σίγουρα η επικεφαλίδα είναι άστοχη ,απ την στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση δεν πειθαρχεί στους νόμους που ψηφίζει και η αντιπολίτευση δεν κατανοεί για ποιο λόγο βρίσκεται στη βουλή.

Στα πλαίσια όμως της συμμετοχικής δημοκρατίας (από ομιλία κου ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ) υπάρχει καιρός ακόμη να γίνει διόρθωση και σωστή κατανομή των εδρών διότι και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν λάθος και δεν θα έχει και νόημα να κατέρχεται κάποιος υποψήφιος.

Σκεφθείτε λίγο τι θα συμβεί, αν το πάρει χαμπάρι η ΤΡΟΪΚΑ μετά από δυο χρόνια και αντί για λάθος στατιστικά στοιχεία στην οικονομία, μας πει ότι. οι παρατύπως, παρανόμως ανακηρυχθέντες εκπρόσωποι στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές διαχειρίστηκαν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και για τον λόγο αυτόν πρέπει ΝΑ……… μνημονιο 10ο,μνημόνιο 11ο , 12ο κ.λ.π. μέχρι το 2821 μ.Χ. 25η Μαρτίου και ώρα 10η πρωϊνή να γίνει απελευθέρωση της χώρας μας.

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται (ΝΙΞΟΝ)

ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ (ΟΛΟΙ ΜΑΣ)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙ: Ξέρω, ξέρω, τις βαριέστε όλες αυτές τις πληροφορίες και δεν έχετε ούτε την όρεξη, ούτε το κεφάλι να τις διαβάσετε και να τις προσέξετε, γιατί έχετε χίλια δυό πράγματα που σας ταλαιπωρούνε.
Όσοι από σας όμως μπήκατε στον κόπο και πήγατε να ψηφίσετε, φαντάζομαι ότι νοιάζεστε για το πού καταλήγει ο ψήφος σας. Για το αν μετράει ή αν κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών τον πετάνε στο καλάθι με τα σκουπίδια!!!

Και θα μου πείτε, τι μας λες βρε αδερφέ; Ποιοί υπάλληλοι; Εδώ κοτζάμ Πρόεδροι έβγαλαν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους νόμους, τι μας τσαμπουνάς τώρα;

Ναι, καλά, αλλά όταν σκόνταφταν στην ερμηνεία και ήθελαν διευκρίνηση, έπαιρναν το τηλέφωνο που έλεγε η εγκύκλιος για ερωτήσεις και το τηλέφωνο χτύπαγε στο Υπουργείο Εσωτερικών και κάποιοι υπάλληλοι τους καθοδηγούσαν ποιό παράδειγμα να πάρουν υπόψη και πώς να βγάλουν τις έδρες!!!

Κι απ' ό,τι έμαθα η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ έκανε ένσταση και το Εκλογοδικείο θα αποφασίσει τελικά πώς θα γίνει η κατανομή των εδρών της α' Κατανομής στο Δήμο της Άρτας...

Δεν ξέρω τι θα αποφασιστεί τελικά, αλλά ας πάρουμε την περίπτωση, την μία στο εκατομμύριο, βρε αδερφέ, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες, που το Εκλογοδικείο πει ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ=4 έδρες...

Τί γίνεται τότε; Ποιός την χάνει; Ποιός την κερδίζει; Τι καραμπόλες γίνονται;

Δώστε βάση και ακούστε τι θα γίνει τότε:

Την τέταρτη έδρα την παίρνει ο Λάμπρης στο Ξηροβούνι και την χάνει από εκεί ο Σκανδάλης του Παπαλέξ. Όμως συνολικά ο Παπαλέξ διατηρεί τους 20 συμβούλους του, γιατί βγάζει κι άλλη έδρα μέσα στον παλιό Δήμο της Άρτας, που την παίρνει ο Καπέλης και την χάνει ο Τράμπας του Παπαβάς...

Για τέτοια τράμπα μιλάμε!!!

Κι εδώ έρχομαι κι αναρωτιέμαι: Γιατί ο Κώστας δεν παίρνει τα μέτρα του, καλού-κακού βρε αδερφέ και δεν κάνει μια ένσταση σε κάποιον που λέγεται ότι είχε κάποιο κωλυματάκι με την υποψηφιότητά του;

Κι αν αυτός είναι υπεράνω και δεν θέλει να χαλάσει το καλό κλίμα που διαπιστωμένα υπάρχει μέσα στην τοπική ΝΔ (λέμε και κανά ανέκδοτο, να περνάει η ώρα), πώς και δεν την κάνει την ένσταση ο Ντίνος, που αν δεν κάνω λάθος είναι α΄ επιλαχών;

Δεν είναι και τόσο ντροπή να κάνει κάποιος υποψήφιος ένσταση, για να υποστηρίξει το νόμιμο και το κανονικό, στο ψηφοδέλτιο του Καχριμάνη πώς και δεν ντρέπονται δηλαδή;
Μόνο ψηλά στην Κωστηλάτα είναι κρύα τα νερά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...